Skip to main content
Logo

De focus op achterstanden?

Tijd voor een congres over

DE ECHTE OPDRACHT VAN HET ONDERWIJS!

Een congres voor leraren, schoolleiders en bestuurders
uit het PO & VO. Zaterdag 10 april 2021.

Nu de scholen weer open zijn, lijkt de focus vooral op de leerachterstanden te liggen. Er wordt gesproken over jarenlang bijles en ‘zomerscholen’. CPC biedt een ander perspectief. We willen deze generatie niet met het stempel van de achterstand detoekomst insturen. Het is schadelijk voor de kinderen en het gaat voorbij aan het gegeven dat zij in deze periode veel hebben geleerd over het leven zelf.

  • €75,- per ticket, inclusief:
  • Toegang tot het online congres
  • Lunch én nieuwe boek (Werk voor de reünie) thuisgestuurd

Wanneer

Zaterdag 10 april 2021
10.00 - 15.00 uur

Waar

Vanuit huis

Kosten

€ 75 ,- incl. Lunch én nieuwe boek (Werk voor de reünie) thuisgestuurd

SVG Arrow

CPC Congres

Hoe zorg je ervoor dat leraren en leerlingen veerkrachtig verder kunnen in deze tijd? Zij hebben jou nodig! Leraren en schoolleiders zijn geen verlengstuk van het systeem. Leraren en leiders nemen verantwoordelijkheid voor de keuzes die zij maken. Dat leren zij ook hun leerlingen te doen. Altijd vanuit contact met de ander, met aandacht in het hier en nu, beschikbaar.

Centrum Pedagogisch Contact viert het 5-jarig bestaan met een congres vol pedagogische perspectieven! Met 2 nieuwe publicaties, een hoofdpodium en inspirerende deelsessies door de docenten van CPC én Peter Heerschop! Een congres voor leraren, schoolleiders en bestuurders uit het PO & VO.

Programma

Er is een hoofdpodium met een plenair programma en er zijn deelsessies.

Hier vind je een beschrijving per bijdrage.

Hoofdpodium

Simone Mark

Simone Mark

‘Over 5 jaar CPC en de pedagogische opdracht van het onderwijs’

Simone is grondlegger van het ‘Centrum Pedagogisch Contact’. Zij neemt de deelnemers mee in het verhaal van CPC. Wat hebben de docenten van CPC in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld en waar ligt de focus voor de toekomst? In deze opening worden nieuwe pedagogische thema’s gedeeld, die door CPC zijn vertaald in zijn aanbod: trajecten, publicaties, podcasts en andere vormen worden gepresenteerd.

Peter Heerschop

Peter Heerschop:

‘Boodschap voor de toekomst’

Leraar… het mooiste vak van de wereld. Het moment waarop je aan de ogen van een kind ziet dat het iets kan dat het daarvoor niet kon. Daar sta je elke morgen voor op! Maar soms is het ook een lastig vak. De wereld ligt open en er komt veel op kinderen af. De leraar is belangrijker dan ooit. Dat verdient waardering, steun en aanmoediging. En dat begint niet bij hoe of wat, maar bij waarom!

Ronald Heidanus

Ronald Heidanus:

‘Education on Tour’ (nieuwe publicatie)

Wie is dit kind? Wat is het verhaal van dit kind? En wat heeft dit kind écht nodig om zich te ontwikkelen? De zoektocht naar de kern van onderwijs en opvoeding bracht het gezin van Ronald Heidanus, zelf jarenlang werkzaam in het (voortgezet) speciaal onderwijs, in Scandinavië. De twaalf scholen in diverse landen waar zij twee weken onderdeel van uitmaakten, gaf hun een nieuw perspectief. Alle ervaringen hebben hun idealen gesterkt, inspiratie werd omgezet in actie en wordt gedeeld. Ga mee op reis en raak geïnspireerd! Vind antwoorden zodat je jouw onderwijspraktijk vanuit een nieuw perspectief blijft inrichten op een manier die past bij de ontwikkeling van alle kinderen.

Marcel van Herpen

Marcel van Herpen:

Werk voor de reünie! (nieuwe publicatie)

Het zijn onrustige tijden. De virusperikelen met hun contacttekorten, de gespannen politieke verhoudingen, de druk op de vrijheid van meningsuiting. Ook in het onderwijs: het lerarentekort, de werkdruk, de demotivatie bij leerlingen, de toenemende kansenongelijkheid, de thuiszitters, de commerciële aanbieders, etc. En er is veel debat. Een gesprek dat polariserend werkt en tweedelingen versterkt. De pedagogiek biedt echter bruikbare perspectieven. Niet het oplossen van problemen, maar het om leren gaan met onzekerheden kan ons nu redden. Het onderwijs heeft een belangrijkere uitdaging dan ooit. Maar dan moeten we die wel verstaan en zonder concessies uitvoeren.

Deelsessies

Marcel van Herpen Peter Heerschop

Marcel van Herpen en
Peter Heerschop:

‘Leiding geven in onzekere tijden’

“Leve het onderwijs.” Het onderwijs leeft, staat ter discussie, is aan verandering onderhevig en mag trots zijn op wat het allemaal voortbrengt! In een open gesprek gaan Marcel van Herpen en Peter Heerschop met de leraar, de leider en de bestuurder op zoek naar duurzame perspectieven op de voorliggende onderwijsvraagstukken. Maar ook naar een consistente lijn, waar iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage levert. Een interactieve sessie voor leiders en bestuurders. Praat mee en draag bij aan een verantwoord kantelpunt: van controle naar vertrouwen!

Adri van den Brand Henk van Mil

Adri van den Brand en
Henk van Mil:

‘De coachende leraar’ (nieuwe publicatie)

Leren is een intern proces dat in het hoofd van de leerling plaatsvindt. Hoe kun je als leraar doordringen tot de subjectieve ervaring van een leerling? En hoe kun je vervolgens veranderingen in deze ervaring teweegbrengen, waardoor leerlingen zich van zelfstandig werken via zelfstandig leren naar zelfverantwoordelijk leren ontwikkelen? Dat kan via het concept ‘de coachende leraar’: de coachende attitude van ‘neutrale getuige’, een heldere methodiek en hieruit voortvloeiende gespreksvaardigheden.

Carm Barten

Carm Barten:

‘Mondige kinderen’

Mondige kinderen.  In de meeste gevallen geven leraren een beeld van kinderen die weerstand bieden. Weerstand tegen de (school)regels, tegen een opdracht, tegen medeleerlingen of de leraar, weerstand tegen de gevestigde orde! Het is geen uitzondering dat leraren problemen ervaren in het contact met mondige kinderen. Soms wordt zelfs gesproken over gedragsproblemen. Dit kan leiden tot een machtsstrijd waar de leraar uiteindelijk naar strafmaatregelen grijpt. In deze masterclass wordt dieper ingegaan op het fenomeen mondigheid en wordt er een alternatief geboden voor het bovenstaande beeld van mondige kinderen. Met dit alternatief zal er een krachtig kindbeeld verschijnen waar de ogenschijnlijke problemen kansen blijken te zijn.

onald Heidanus

Ronald Heidanus:

‘Education on Tour’ (nieuwe publicatie)

Wie is dit kind? Wat is het verhaal van dit kind? En wat heeft dit kind écht nodig om zich te ontwikkelen? De zoektocht naar de kern van onderwijs en opvoeding bracht het gezin van Ronald Heidanus, zelf jarenlang werkzaam in het (voortgezet) speciaal onderwijs, in Scandinavië. De twaalf scholen in diverse landen waar zij twee weken onderdeel van uitmaakten, gaf hen een nieuw perspectief. Alle ervaringen hebben hun idealen gesterkt, alle inspiratie werd omgezet in actie en wordt gedeeld. Ga mee op reis en raak geïnspireerd! Vind antwoorden zodat je jouw onderwijspraktijk vanuit een nieuw perspectief blijft inrichten op een manier die past bij de ontwikkeling van alle kinderen.


Bjorna Appel

Bjorna Appel:

‘Wat leerlingen zeggen wat de leraar moet doen’

Wat zien kinderen graag in een leraar? Waar voelen ze zich prettig bij en waardoor komen ze tot leren? Als je het de kinderen vraagt, komt er een aantal duidelijke punten naar voren.

Zo is er een aantal basisvoorwaarden die een enorme bijdrage leveren aan een fijne sfeer in de groep. Deze zorgen ervoor dat je de kinderen echt ziet en weet wat ze nodig hebben. Ze gaan daardoor vrijheid aan verantwoordelijkheid leren koppelen. Zo kunnen kinderen intrinsiek gemotiveerd blijven om zich te ontwikkelen. Als je naar kinderen luistert kun je een leraar zijn die voor kinderen het verschil maakt.

Sanne Houwers

Sanne Houwers:

‘Lesgeven in het hier en nu’

Alleen het NU is het moment waarop het potentieel van kinderen zich ontvouwt en hun (nieuwe) ervaringen biedt tot ontwikkeling. Dit vraagt om leraren die in het NU vanuit hun intuïtie handelen. We kennen allemaal de momenten waarop dit vanzelfsprekend gaat en ook de momenten dat we verstrikt raken. Verstrikt raken in ons eigen levensscript, waardoor onze aandacht vertroebelt en het een uitdaging blijkt om met open blik naar onszelf en kinderen te blijven kijken. Blijvende aandacht voor bewustzijnsontwikkeling - waarbij het verschil tussen lesgeven vanuit intuïtie of levensscript een keuze blijft - is nodig. Lesgeven in het hier en nu begint bij de leraar zelf.

Panelgesprek met podcastgasten

Panelgesprek met podcastgasten:

‘Het mysterie van de goede leraar’

De podcast ‘Het mysterie van de goede leraar’ heeft al veel losgemaakt. Het is een podcast voor (toekomstige) leraren, ouders en iedereen die op school gezeten heeft. Marcel van Herpen ging met 30 jaar onderwijservaring op zak, op zoek naar wat een leraar een goede leraar maakt. Hij onderzocht het geheim achter het vakmanschap. Prachtige, beeldende, ontroerende gesprekken geven inzichten en handvatten. In de panelgesprekken zullen de podcastgasten en de makers verschijnen. Ze worden geïnterviewd over hun bijdrage, de achtergronden en betekenissen.

  • €75,- per ticket, inclusief:
  • Toegang tot het online congres
  • Verrassingspakket met lunch én nieuwe publicatie (thuisbezorgd)

75,00